Mistä sähkö ja sen hinta muodostuu?

Sähkölaskun loppusumma koostuu sähkön myyntihinnasta, jakeluverkon  siirtohinnasta ja veroista. Asiakas voi kilpailuttaa vain myyntihinnan osuuden  (sähkölaskusta 40 - 50 %).

Yksityiskohtaisempaa tietoa hinnoittelusta saa Pori Energian  asiakaspalvelusta.
Poikkea käymään tai soita!

Pori Energian asiakaspalvelu
Käyntiosoite: Radanvarsi 2, Pori
Puh.  (02) 621 2050
Avoinna arkisin kello 8.00 - 16.15


Sähkön alkuperä

Myydyn sähköenergian alkuperän kokonaisjakauma ja keskimääräiset päästötiedot määritetään sekä ilmoitetaan Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti heinä-elokuun aikana aina edellisen kalenterivuoden osalta.

Vuonna 2017 hankitun sähkön energialähteet jakautuivat seuraavasti:

  • fossiiliset polttoaineet ja turve 32,6 %
  • uusiutuvat polttoaineet 33,9 %
  • ydinvoima 33,5 %

Myydyn sähköenergian kokonaislähdejakauman tiedot perustuvat Pori Energia Oy:n vuodelle 2017 suorittamiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian alkuperän varmennuksiin sekä Energiaviraston vuodelle 2017 julkaiseman kansallisen jäännösjakauman tietoihin. 

Vuonna 2017 myydyn sähköenergian tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 201,45 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta muodostui keskimäärin 0,92 mg/kWh. Pienasiakkaille, hinnastollisille yritysasiakkaille ja erikseen sovituille uusiutuvan sähköenergian yritysmyyntiasiakkaille myyty sähköenergia on tuotettu vuoden 2015 alusta alkaen 100%:sti uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla tuotantomuodoilla. 

Muun sähkönmyyntimme osalta alkuperän jakauma oli vuonna 2017: 

  • uusiutuvat energialähteet 13,3 %
  • fossiiliset energialähteet ja turve 42,7 %
  • ydinvoima 44,0 %