Mistä sähkö ja sen hinta muodostuu?

Sähkölaskun loppusumma koostuu sähkön myyntihinnasta, jakeluverkon  siirtohinnasta ja veroista. Asiakas voi kilpailuttaa vain myyntihinnan osuuden  (sähkölaskusta 40 - 50 %).

Yksityiskohtaisempaa tietoa hinnoittelusta saa Pori Energian  asiakaspalvelusta.
Poikkea käymään tai soita!

Pori Energian asiakaspalvelu
Käyntiosoite: Radanvarsi 2, Pori
Puh.  (02) 621 2050
Avoinna arkisin kello 8.00 - 16.15


Sähkön alkuperä

Myydyn sähköenergian alkuperän kokonaisjakauma ja keskimääräiset päästötiedot määritetään sekä ilmoitetaan Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti heinä-elokuun aikana aina edellisen kalenterivuoden osalta. Myydyn sähköenergian kokonaislähdejakauman tiedot perustuvat Pori Energia Oy:n suorittamiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian alkuperän varmennuksiin sekä Energiaviraston julkaiseman kansallisen jäännösjakauman tietoihin. 

Vuonna 2017 myydyn sähkön energialähteet jakautuivat kokonaismyynnin (kaikki kotitalousasiakkaat ja yritysasiakkaat) osalta seuraavasti:

• fossiiliset polttoaineet ja turve 32,6 %

• uusiutuvat polttoaineet 33,9 %

• ydinvoima 33,5 %

Vuonna 2017 myydyn sähköenergian tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 201,45 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta muodostui keskimäärin 0,92 mg/kWh.

Kaikille kotitalousasiakkaille, määräaikaisen Hintatakuu-sopimuksen tehneille yritysasiakkaille ja erikseen sovituille uusiutuvan sähköenergian yritysasiakkaille toimitettava sähköenergia on 100 % uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa. Näille asiakkaille toimitetun sähköenergian tuottaminen ei ole aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä tai muodostanut käytettyä ydinpolttoainetta.

Muun yritysmyynnin osalta myydyn sähkön energialähteet jakaantuivat seuraavasti vuonna 2017:

• uusiutuvat energialähteet 13,3 %

• fossiiliset energialähteet ja turve 42,7 %

• ydinvoima 44,0 %

Vuonna 2017 tämän muun yritysmyynnin osalta myydyn sähkön keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 263,99 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta muodostui keskimäärin 1,21 mg/kWh.