Aittaluoto 2020 -hanke

Aittaluoto2020 hanke

Porilaisista yli 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa, joihin lämpö tuotetaan Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksissa. Pori Energia on päättänyt uuden biopolttoainekattilan, lämmön talteenoton ja turbiinin rakentamisesta Aittaluotoon.Uuden laitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä 88 000 tonnia vuodessa. Investointi varmistaa osaltaan myös teollisuuden toimintaedellytyksiä Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston alueilla.

Uudessa laitoksessa yhdistetään teollisuuden prosessienergian, kaukolämmön ja sähkön tuotanto ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Aittaluoto2020 hanke

Lisäksi laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä. 

Aittaluoto2020 hanke hiilidioksidipäästöt pienenevät

Mittava ympäristöinvestointi

Aittaluotoon tehtävän investoinnin arvo on noin 60 miljoonaa euroa. Uudistettu voimalaitos parantaa teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä prosessienergian ja kaukolämmön tuotannossa. Investoinnin valmistuttua käytöstä poistuu vanhaa, huonommalla hyötysuhteella toimivaa kapasiteettia. Pori Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta sekä olla vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pori Energia on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja tuuli- ja vesivoimaan. Aittaluoto 2020 investointi on tärkeä uusi askel kohti yhtiön tavoitetta.

Aittaluoto2020 hanke

Aittaluodon teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

Aittaluodon uuden kattilalaitoksen ympäristölupa mahdollistaa kaupassa ja teollisuudessa syntyvän kierrätyspolttoaineen käytön. Investoinnin valmistumisen jälkeen Aittaluodon alueella syntyviä teollisuuden sivuvirtoja, esimerkiksi sahauksen sivutuotteena syntyvät puujätteet, on mahdollista entistä tehokkaammin hyödyntää energiana niiden syntypaikalla. 

Aittaluoto2020 hanke, rakennustyöt alkavat keväällä 2018

Rakennustyöt alkavat keväällä 2018

Aittaluodon uudistetun voimalaitoksen tuotanto alkaa kesäkuussa 2020. Kattilalaitoksen rakennustyöt aloitetaan maanrakennuksen osalta keväällä 2018.  Investoinnin rakentamisen aikainen työllistävä vaikutus Porissa on noin 65 henkilötyövuotta. Lisäksi laitoksen polttoaineen hankinta tuo merkittävää työllistävää vaikutusta Satakunnan alueelle. Laitetoimittajien kilpailutus ja valintaprosessi on loppusuoralla. Päälaitteiden osalta tavoitteena solmia hankintasopimukset alkuvuoden 2018 aikana.

Katso PDF-muodossa Aittaluoto 2020 -infograafi.

TAUSTAA: Aittaluodon voimalaitos ennen hanketta

Aittaluodon voimalaitos sijaitsee keskellä Porin kaupunkia Aittaluodon teollisuusalueella. Voimalaitos tuottaa lähes 650 GWh energiaa vuodessa. Tuotannosta lähes puolet on kaukolämpöä, joka toimitetaan Porin ja Ulvilan kaukolämpöverkkoihin.

Kaukolämmön lisäksi voimalaitoksella tuotetaan prosessihöyryä Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston teollisuuden tarpeisiin sekä yhteistuotantona syntyvää sähköä Pori Energian asiakkaille. Voimalaitoksen polttoaineena käytetään pääasiassa satakuntalaista puuta ja turvetta.

Polttoaineiden käyttö työllistää suoraan ja välillisesti useita satoja henkilöitä Satakunnan alueella.Aittaluodon voimalaitoksen pääkoneiston muodostavat kaksi leijukerroskattilaa. Kattiloiden yhteinen lämpöteho on 206 MW. Voimalaitoksella on kaksi generaattoria, joiden sähköteho on 55 MW. Voimalaitoksen kaukolämpöteho on noin 100MW. 

Aittaluoto biopolttoainekattilalaitoksen betonivalu lokakuu 2018