Ympäristö

Sopimuksen vaihtaminen tuulisähkösopimukseksi onnistuu helposti asiakaspalvelussamme p. (02) 621 2050. Voit tehdä tuulisähkösopimuksen myös internetissä.

Pori Energian oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa kotimaisilla biopolttoaineilla valmistettu energia korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehittämme ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Energiatuotannon ja -jakelun on
toteuduttava ympäristön sille asettamien vaatimusten mukaisesti.

Pori Energia on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimusten kautta sekä edistämään asiakkaidensa energiansäästöä energiapalvelujen toimenpideohjelmilla. Pori Energia on lisäksi mukana myös kuluttajien energianeuvontapalveluja tarjoavassa yhteishankkeessa Porin seudulla.

Pori Energian tuulisähkötuotanto

Tuulivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa tuulivoimalaitoksista noin 20 milj. kWh vuodessa, eli 10 000 kerrostaloasunnon tai noin 1 100 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. 

  • Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999. Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen ja rakennutti maan ensimmäisen merituulivoimalan Porin Tahkoluotoon vuonna 2010. Pori Energia omistaa Hyötytuulesta yhden kahdeksasosan.

Pori Energian vesivoima

Vesivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa sijaitsevista vesivoimalaitoksista yhteensä 200 milj. kWh vuodessa. Määrä vastaa noin 100 000 kerrostaloasunnon tai noin 11 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.

Ficolo Oy

ficolo

Massiivisia konesalitiloja tarjoava Ficolo osoittaa ympäristötietoisuutta käyttämällä paikallista tuulisähköä. 

> Lue lisää