Pori Energia Oy

Sähkön myynti liiketoiminta

vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi päästökauppa on sähkön myynnin vastuualueena.

Energian tuotanto- sekä

lämpö- ja jäähdytysliiketoiminta

omistaa ja hallitsee voimalaitoskapasiteettia niin, että se tuottaa tehokkaasti sähköä ja kaukolämpöä sekä höyryä, prosessilämpöä, prosessivesiä ja paineilmaa Porin teollisuuden prosesseihin.

Kaukolämpöä, prosessilämpöä, sähköä ja paineilmaa tuotetaan Aittaluodon, Harjavallan (STEP) ja Kaanaan Porin Prosessivoiman (PPV) voimalaitoksissa sekä lämpökeskuksissa.

Energian tuotannon vastuulla on myös kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen markkinointi ja jakelu asiakkailleen sekä kaukolämmön vara- ja huippuvoiman tuotanto. Kaukolämpöä toimitetaan asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Pääosa lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnasta on keskittynyt Porin keskustan alueelle, mutta aluelämpöverkkoja on Porin Reposaaressa ja Noormarkussa sekä Harjavallassa ja Kristiinankaupungissa.

Erillistuotanto

Sähkön erillistuotanto vastaa sähköntuotannosta (pois lukien yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto) sekä hallinnoi siihen liittyviä tuotantoyhtiöosuuksia ja tuotanto-omaisuutta. Erillistuotantoa on vesi-, tuuli-, aurinko- ja lauhdevoimantuotanto.

Tekniset palvelut liiketoiminta

toimittaa teknisiä palveluja Pori Energia konsernin ja STEPin lisäksi teollisuudelle, Porin kaupungille, kunnille, muille verkonhaltijoille sekä tuulivoimayhtiöille.

Teknisiä palveluja ovat:

  • voimalaitosten käynnissäpitopalvelut
  • sähköverkon käyttöpalvelut
  • sähköjärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
  • valaistus- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
  • tuulivoimapalvelut

Hallinto

vastaa johtamisesta, rahoituksesta, riskienhallinnasta, toiminnan kehittämisestä ja valvonnasta sekä toimintajärjestelmän ylläpidosta.

Henkilöstöhallinto huolehtii palkanlaskennasta, henkilöstön perehdyttämisestä, koulutuksesta, raportoinnista ja vakuutuksista.

Talous

tuottaa asiakaspalvelun ja taloushallinnon tukipalvelut konsernin liiketoiminnoille. Lisäksi talous vastaa arkistointi- ja ICT-palveluista sekä tuottaa raportteja liiketoimintayksiköille ja omistajalle päätöksenteon tueksi.

Talouden tunnusluvut 2017

Sähkön myynti 1 322 GWh

Lämmön myynti 672 GWh

Sähkön vastapaine tuotanto 233 GWh

Kaukolämmön tuotanto 619 GWh

Prosessienergian tuotanto 306 GWh

Liikevaihto 137,1 M€