Laatu ja ympäristö

Porin kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kahdella voimalaitoksella, Aittaluodossa ja Kaanaassa.  Kaukolämmön etuina ovat yhteistuotanto ja ympäristöystävällisyys. Samalla voimalaitoksella tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, jolloin voimalan hyötysuhde on erillistuotantoa parempi. Ympäristönäkökulmasta yhteistuotanto säästää polttoainetta erillistuotantoon verrattuna. Voimaloissa tuotettu sähkö ja lämpö syntyvät valtaosin satakuntalaisilla polttoaineilla: puulla ja turpeella, jotka hankitaan pääasiallisesti noin sadan kilometrin säteeltä Porista. 

Asiakkaille myydyn kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat vuonna 2013 178 g CO2/kWh Porin runkoverkon alueella. Yhteistuotannolla tuotettu kaukolämpö on alhaisen CO2-päästötasonsa vuoksi ilmastovaikutuksiltaan kilpailukykyinen esimerkiksi maalämpöratkaisujen kanssa.

Pori Energian kaukolämpöasiakkaat ovat valtakunnallisten asiakastyytyväisyystutkimusten sekä isännöitsijähaastattelujen perusteella pääasiassa hyvin tyytyväisiä valitsemaansa lämmitysmuotoon. Tärkeimmät syyt yleiseen hyväksyttävyyteen ovat kaukolämmityksen ja siihen liittyvän yhteistuotannon tehokkuus ja ympäristön laatua parantava vaikutus.Energiateollisuus ry on myöntänyt Pori Energialle Reilu kaukolämpö -laatumerkin. Järjestelmä koostuu kaukolämmön kehittämisestä, hinnoittelun avoimuudesta ja vertailtavuudesta, asiakasturvallisuuden lisäämisestä sekä avoimesta viestinnästä ja muusta yhteistyöstä asiakasryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Laatumerkin saanut yritys hyödyntää toiminnassaan Energiateollisuus ry:n teknisiä ja taloudellisia suosituksia sekä huolehtii kaukolämmön hyvästä toimitusvarmuudesta.

Lisää aiheesta Energiateollisuus ry:n sivuilta